do góry

Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Piątek 27 listopada 2020

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

W Częstochowie

realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Adresatami Programu są również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wsparcie będzie polegać głównie na zapewnieniu opieki podczas dni wolnych od nauki szkolnej. Zadaniem asystentów obejmujących wsparciem dzieci będzie organizacja aktywnego spędzenia czasu poza zajęciami szkolnymi, pomoc w rozwoju hobby i zainteresowań, działania zmierzające do rozwoju samodzielności, umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych.

Usługa asystenta będzie również polegać na zaopiekowaniu się beneficjentem, gdy jego rodzice/opiekunowie będą wymagać takiej pomocy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

 

Pliki do pobrania

Program https://www.gov.pl/attachment/41b177de-8943-4d00-b321-ebf610bbc439

Karta zgłoszenia https://www.gov.pl/attachment/7960a35e-ece5-4859-878e-6ad88e2d24c6

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk