do góry
Strefa
wiedzy
AUTYZM – fakty i mity.
Wtorek 2 kwietnia 2019
AUTYZM – fakty i mity.

Czym jest AUTYZM? Skąd się bierze AUTYZM? Jakie są symptomy AUTYZMU? Jak się zachowuje osoba ze spektrum AUTYZMU? Są to najczęściej zadawane pytania dotyczące autyzmu. Bardzo często wynikają z zaniepokojenia rodziców, których dziecko przejawia nietypowe zachowania. Dlatego warto poznać fakty dotyczące osób ze spektrum autyzmu.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań.

Zaburzenia autystyczne mogą mieć różne symptomy i inną głębokość zaburzeń, dlatego używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD Autism Spectrum Disorder).

Należy pamiętać, iż autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Towarzyszy osobie przez całe życie. W związku z tym nie ma możliwości wyleczenia go. Natomiast dzięki oddziaływaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych, co oznacza, że jest on związany z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu. Przypuszcza się, że istotną rolę w jego powstawaniu odgrywa podatność genetyczna oraz wiele (wciąż jeszcze nierozpoznanych) czynników środowiskowych (głównie biochemicznych).

Do rozwoju symptomów autyzmu może dojść w różny sposób, różne są bowiem kombinacje czynników decydujących o powstaniu zaburzenia u poszczególnych osób. Tak więc ścieżka dojścia do autyzmu może być inna w przypadku każdego dziecka. Z tego z kolei wynika, że nie istnieje jedna metoda terapii, która byłaby tak samo skuteczna w przypadku wszystkich osób.

Mówiąc o autyzmie warto wspomnieć, że według Autism Europe 0,6% populacji UE cierpi na spektrum zaburzeń autystycznych. W Polsce co najmniej 30 000 osób. Wyniki badań wskazują, że średnio na czterech chłopców z autyzmem przypada jedna dziewczynka. Jednak proporcja ta zmienia się w zależności od stopnia natężenia objawów i poziomu funkcjonowania dzieci. Kiedy pod uwagę brane są wyłącznie dzieci nisko funkcjonujące, u których z autyzmem współwystępuje niepełnosprawność intelektualna i/lub wyższe nasilenie objawów, przewaga chłopców maleje do dwóch na jedną dziewczynkę, a według części danych nawet znika. Natomiast wśród dzieci wysoko funkcjonujących przewaga znacząco rośnie – na podstawie różnych badań mówi się, że na jedną dziewczynkę przypada od 6 do 11 chłopców.

Pamiętajmy osoby cierpiące na spektrum zaburzeń autystycznych oprócz trudności w życiu codziennym charakteryzują także mocne strony, na przykład:

  • świetna pamięć – niektórzy zapamiętują rozkłady jazdy, trasy dojazdowe, pisownię trudnych wyrazów,
  • bogata wyobraźnia przestrzenna – niektórzy układają skomplikowane puzzle, czytają mapy, sprawnie posługują się sprzętem elektronicznym,
  • dokładność, zamiłowanie do szczegółów, niesamowita zdolność koncentracji na wybranym temacie – cechy przydatne w niektórych zawodach np. w zakresie informatyki, transportu, logistyki, bibliotekoznawstwa, archiwistyki,
  • przewaga myślenia obrazowego nad werbalnym,
  • dobre spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa.

 

Więcej informacji na temat spektrum zaburzeń autystycznych można znaleźć na stronach:

Fundacji Jim: www.jim.org.pl

Fundacji Synapsis: www.synapsis.org.pl

Fundacji Prodeste: www.prodeste.pl

 

 

 

Powrót
Pliki do pobrania

Aktualności

© 2018 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk