do góry

Aktualności
KOMUNIKAT w sprawie nowego programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie dofinansowane ze środków PFRON
Wtorek 12 lipca 2022

 

                                                                              

      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, iż został wdrożony kolejny  rządowy program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Dostępne mieszkanie, którego celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, którzy:

  1. posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, +uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/.

Osoby zainteresowane  proszone są o kontakt w terminie do dnia 26 lipca br. pod numer tel. 34 356 32 57 z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Ponadto PFRON planuje centralne uruchomienie wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia do dnia 03.08.2022r.

 

Elektroniczne składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. 

        

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideW

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk