do góry

Aktualności
KOMUNIKAT w sprawie programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł II oraz Moduł III
Czwartek 5 maja 2022
Nazwa: 1ea290-flaga_ukrainy.jpg.

 


  

 

KOMUNIKAT

  w sprawie programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł II oraz Moduł III

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje o realizacji Modułu II oraz Modułu III  programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2022 r.

W ramach Modułu II następuje forma finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu. Szczegółowe informacje w sprawie realizacji Modułu II programu znajdują się na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-ii/.

W ramach Modułu III forma finansowania  dotyczy realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, służących zapewnieniu wsparcia Beneficjentom programu. Więcej informacji na temat Modułu III programu można znaleźć pod następującym linkiem : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-iii/.