do góry

Aktualności
KOMUNIKAT w sprawie programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta dofinansowanego ze środków PFRON
Wtorek 12 lipca 2022

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, iż został wdrożony kolejny  rządowy program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta, którego celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniające indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, którzy:

1)         posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2)         posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3)         posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

4)         złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5)         złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.

Osoby zainteresowane  proszone są o kontakt w terminie do dnia 26 lipca br. pod numer tel. 34 356 32 57 z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Ponadto PFRON planuje centralne uruchomienie wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia do dnia 03.08.2022r.

 

Elektroniczne składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

   

W celu złożenia wniosku należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Profil zaufany można również założyć w wybranych serwisach bankowych.

 

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk