do góry

Aktualności
Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych
Środa 28 października 2020
Logo PFRON-kwiatek wsparty na podporze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Inicjatywa Zarządu PFRON wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, związanych z utrzymywaniem się sytuacji epidemicznej.  Eksperci oraz organizacje pozarządowe wskazują, że stan epidemii i związane z nim zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin,  czy istnieje potrzeba zapewnienia pomocy psychologicznej przeznaczonej tylko dla tej grupy osób?

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
podczas którego będzie można określić swoje potrzeby i nawiązać współpracę.

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk