do góry

Aktualności
Projekty dla osób niepełnosprawnych
Czwartek 22 kwietnia 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka realizuje dwa projekty skierowane do osób niepełnosprawnych.

  1. Projekt "Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy". Projekt zakłada wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Lublińca, w tym 20 osób o niepełnosprawności sprzężonej i 10 osób o niesprzężonej niepełnosprawności, biernych zawodowo, o niskich i/lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
  2. Projekt "Polegać na sobie - Program Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest do 32 osób powyżej 30 roku życia z powiatu lublinieckiego, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, w tym: 27 osób biernych zawodowo i 5 osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Pierwszeństwo będą mieć uczestnicy projektów Celu Tematycznego 9 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją" - czyli projektów 9.1, 9.2, 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do koordynatora projektów dostępne są na załączonych zdjęciach.

 

Powrót

Zdjęcia do obejrzenia:

AKTYWNI ...POLEGAĆ NA SOBIE...

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk