do góry

Aktualności
Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Czwartek 21 marca 2019
Zaciśnieta pięść, obok czerwony napis stop a w tle dziewczyna siedząca na ławce

Zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich?

 

Uderzyłeś/aś osobę najbliższą i mimo obietnic, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?

 

PAMIĘTAJ nic nie usprawiedliwia przemocy, ZGŁOŚ się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

 

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących  przemocy w rodzinie. Program ma być uzupełnieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy  w rodzinie. Ale mogą także wziąć w nim udział osoby dobrowolnie zgłaszające się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, a nie uczęszczające wcześniej na zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie można określić jako zespół działań psychologicznych  i terapeutycznych mających na celu zmianę wzorców zachowań oraz zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Ale co istotne Program ma na celu motywowanie sprawców przemocy do zmiany i funkcjonowania w rodzinie opartej na wzajemnym szacunku.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

 

Szczegółowych informacji udziela Natalia Milka nr telefonu (34) 356 32 57

 

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk