do góry

Aktualności
Rekrutacja
Czwartek 14 marca 2019
Rekrutacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

rozpoczyna rekrutację

do projektu „LEPSZY START”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2019 r. -28.02.2021 r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej lub ją opuszczającej,
 • osób pełniących funkcję rodziny zastępczej,
 • kandydatów na rodziców zastępczych.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo specjalistyczne (w tym: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne i inne),
 • grupy wsparcia, 
 • wszelkiego rodzaju warsztaty, treningi, szkolenia podczas których poruszane będą tematy dotyczące wychowywania dzieci, rozwiązywania pojawiających się problemów, zaburzeń występujących u dzieci i inne,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • treningi komunikacji społecznej,
 • dla dzieci i młodzieży wyjazd na obóz profilaktyczno-terapeutyczny,
 • szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wraz z wykonaniem badania psychologicznego,
 • i inne wynikające z potrzeb uczestników.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej www.pcpr-lubliniec.pl
 • dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 • odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

ZAPRASZAMY !!!

Powrót

Aktualności

© 2018 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk