do góry

Aktualności
Rekrutacja
Poniedziałek 2 listopada 2020
logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa Śląskiego i Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

rozpoczyna rekrutację

do projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu  lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • rodziców zastępczych,
 • dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
 • dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo specjalistyczne,
 • mediacje rodzinne,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 • zajęcia treningowo – warsztatowe,
 • zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci,
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci,
 • grupy wsparcia

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?

 

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej pcpr-lubliniec.pl
 • dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 • odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

 

Rekrutacja trwa od  listopada do końca grudnia 2020 r. Do projektu planuje się zrekrutować ok. 15 rodzin.

Z uwagi na niewyłonienie zakładanej liczby osób rekrutacja zostaje przedłużona do końca lutego 2021 r.

 

ZAPRASZAMY !!!
Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk