do góry

Aktualności
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Wtorek 1 września 2020
Nazwa: f55946-bez_nazwy.jpg.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Działanie 2.8. rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

 

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań a trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią.

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk