do góry
Strefa
wiedzy
AUTYZM – fakty i mity.
Wtorek 2 kwietnia 2019
Niebieski balonik na szarym tle

Czym jest AUTYZM? Skąd się bierze AUTYZM? Jakie są symptomy AUTYZMU? Jak się zachowuje osoba ze spektrum AUTYZMU? Są to najczęściej zadawane pytania dotyczące autyzmu. Bardzo często wynikają z zaniepokojenia rodziców, których dziecko przejawia nietypowe zachowania. Dlatego warto poznać fakty dotyczące osób ze spektrum autyzmu.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań.

Zaburzenia autystyczne mogą mieć różne symptomy i inną głębokość zaburzeń, dlatego używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD Autism Spectrum Disorder).

Należy pamiętać, iż autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Towarzyszy osobie przez całe życie. W związku z tym nie ma możliwości wyleczenia go. Natomiast dzięki oddziaływaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych, co oznacza, że jest on związany z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu. Przypuszcza się, że istotną rolę w jego powstawaniu odgrywa podatność genetyczna oraz wiele (wciąż jeszcze nierozpoznanych) czynników środowiskowych (głównie biochemicznych).

Do rozwoju symptomów autyzmu może dojść w różny sposób, różne są bowiem kombinacje czynników decydujących o powstaniu zaburzenia u poszczególnych osób. Tak więc ścieżka dojścia do autyzmu może być inna w przypadku każdego dziecka. Z tego z kolei wynika, że nie istnieje jedna metoda terapii, która byłaby tak samo skuteczna w przypadku wszystkich osób.

Mówiąc o autyzmie warto wspomnieć, że według Autism Europe 0,6% populacji UE cierpi na spektrum zaburzeń autystycznych. W Polsce co najmniej 30 000 osób. Wyniki badań wskazują, że średnio na czterech chłopców z autyzmem przypada jedna dziewczynka. Jednak proporcja ta zmienia się w zależności od stopnia natężenia objawów i poziomu funkcjonowania dzieci. Kiedy pod uwagę brane są wyłącznie dzieci nisko funkcjonujące, u których z autyzmem współwystępuje niepełnosprawność intelektualna i/lub wyższe nasilenie objawów, przewaga chłopców maleje do dwóch na jedną dziewczynkę, a według części danych nawet znika. Natomiast wśród dzieci wysoko funkcjonujących przewaga znacząco rośnie – na podstawie różnych badań mówi się, że na jedną dziewczynkę przypada od 6 do 11 chłopców.

Pamiętajmy osoby cierpiące na spektrum zaburzeń autystycznych oprócz trudności w życiu codziennym charakteryzują także mocne strony, na przykład:

  • świetna pamięć – niektórzy zapamiętują rozkłady jazdy, trasy dojazdowe, pisownię trudnych wyrazów,
  • bogata wyobraźnia przestrzenna – niektórzy układają skomplikowane puzzle, czytają mapy, sprawnie posługują się sprzętem elektronicznym,
  • dokładność, zamiłowanie do szczegółów, niesamowita zdolność koncentracji na wybranym temacie – cechy przydatne w niektórych zawodach np. w zakresie informatyki, transportu, logistyki, bibliotekoznawstwa, archiwistyki,
  • przewaga myślenia obrazowego nad werbalnym,
  • dobre spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa.

 

Więcej informacji na temat spektrum zaburzeń autystycznych można znaleźć na stronach:

Fundacji Jim: www.jim.org.pl

Fundacji Synapsis: www.synapsis.org.pl

Fundacji Prodeste: www.prodeste.pl

 

 

 

Powrót
Pliki do pobrania

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk