do góry

Aktualności
Badnie dotyczące osób usamodzielnianych - ankieta
Poniedziałek 21 sierpnia 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym osób usamodzielnianych w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Badanie to realizowane jest przez Uczelnię Korczaka Akademię Nauk Stosowanych wraz z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem badania jest poznanie opinii młodych ludzi na temat opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka oraz rodzinie zastępczej. Badanie skierowane jest do pełnoletnich wychowanków będących w pieczy zastępczej oraz do tych którzy już ją opuścili.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://pbs.pl/dus01A_piecza

Wypełnianie ankiety zajmuje około 15 minut. Link jest aktywny do 22 sierpnia 2023r.

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk