do góry

Aktualności

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualności, 23 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, w powiecie lublinieckim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z filiami zlokalizowanymi w gminach na terenie powiatu, gdzie prawnicy udzielają porad osobistych lub telefonicznych każdej osobie, której nie stać na płatną pomoc prawną.
 
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji należy umówić się telefonicznie pod nr: 530 119 072, mailowo: wso@lubliniec.starostwo.gov.pl lub online na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/ .
 
Wszelkie informacje nt. działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego oraz wiele materiałów edukacyjnych z zakresu prawa znajdą Państwo w zakładce "nieodpłatna pomoc prawna" na stronie Starostwa Powiatowego. LINK: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-r148.html
 
 
 

 

czytaj więcej

KOMUNIKAT w sprawie nowego Modułu w ramach „Kompleksowej rehabilitacji” dot. osób po kryzysach psychicznych

Aktualności, 18 listopada 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób, które z powodu wypadku lub choroby utraciły możliwość wykonywania obecnego zawodu, a są zainteresowane przystąpieniem do innej pracy, zgodnie z możliwościami oraz ambicjami. Moduł składa się z części: zawodowej, psychospołecznej i medycznej. Zapraszamy do udziału w projekcie.

czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Aktualności, 10 października 2022

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

         

Zdrowie psychicznie jest nieodłączną częścią zdrowia każdego człowieka: „to co uważamy za normę psychiczną, związane jest nie tylko z cechami osobowości jednostki, ale też z normami panującymi w danych środowiskach społecznych, kulturowych. Odstępstwo od normy psychicznej jest często odstępstwem od norm przyjętych przez dana społeczność. Ponadto normę psychiczną należy ujmować w relacjach dynamicznych, a nie stacjonarnych, biorąc pod uwagę, że chodzi tu m.in. o harmonijne zrównoważenie często sprzecznych tendencji wynikających z cech charakteru, temperamentu i popędów, a również czynności intelektualnych danego osobnika w celu osiągnięcia optymalnego zaspokojenia zarówno potrzeb osobniczych, jak i środowiskowych, w tym społecznych”. /Korzeniowski L., Pużyński S., „Encyklopedyczny słownik psychiatrii”/  

Intensywność czasów w jakim żyjemy wpływa na kondycje psychiczną w coraz większym stopniu.

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy, co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się. Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.

Dlatego ważnym jest by wspierać, nie oceniać.

czytaj więcej

Poradnik na temat różnic między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi

Aktualności, 16 sierpnia 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA stworzyło poradnik na temat różnic między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi.

 

czytaj więcej

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy–pracowników uczelni i studentów

Aktualności, 12 sierpnia 2022

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

 

czytaj więcej

Wyniki konkursu ogłoszonego podczas festynu "U Oblat"

Aktualności, 12 lipca 2022

W sobotę 28 czerwca 2022 roku w ramach X Rodzinnego Festynu „U Oblat” obchodziliśmy również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W trakcie trwania festynu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu miało okazję propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Osobom zainteresowanym udzielano informacji jak zostać rodziną zastępczą. Festyn był również okazją do podziękowania rodzinom, które już pełnią tę funkcję. Rodziny zastępcze z naszego powiatu licznie odwiedziły nasze stoisko. Dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, otrzymały upominki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, a przy okazji zachęcono dzieci do udziału w konkursie plastycznym, organizowanym przez PCPR w Lublińcu pod patronatem Starosty Lublinieckiego. Przedmiotem konkursu było pokolorowanie logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu: „Pokoloruj dziecku świat. Zostań rodzicem zastępczym.” Dzieci chętnie przystąpiły do konkursu. Z nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie prace oraz pięć wyróżnień.

Wśród zwycięzców znaleźli się: Dominik Segeth, Jakub Dziuba oraz Julita Francuz. Wyróżnienia otrzymali: Amelia Piotrowicz, Brajan Cogiel, Magdalena Jerominek, Jakub Mienkina i Paulina Chudy. Laureaci odebrali nagrody w siedzibie PCPR w Lublińcu. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace, a zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022

Aktualności, 30 maja 2022
czytaj więcej

Program Pomocy Finansowej UNHCR

Aktualności, 05 maja 2022

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk