do góry
Dokumenty
do pobrania
Dokumenty do pobrania
Pliki do pobrania

AKTYWNY SAMORZĄD - Komunikaty / ogłoszenia / zarządzenia

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar A Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar A Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar A Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar A Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar B Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar B Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar B Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar B Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar B Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar C Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar C Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar C Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

AKTYWNY SAMORZĄD - Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, ORTOPEDYCZNY I ŚRODKI POMOCNICZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

PROGRAMY / STRATEGIE / PRZEWODNIKI

Projekt „Lepszy start”

RODZINY ZASTĘPCZE

USAMODZIELNIENIA

Aktualności

© 2018 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk