do góry

Aktualności
Dobry start
Czwartek 25 lipca 2019
Dobry start

Co oznacza „Dobry Start”?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Jako że „Dobry Start” ma charakter powszechny, obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/20209.

Wsparcie z programu „Dobry Start” będzie się należało rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Obsługę programu „Dobry Start” rząd zlecił samorządom gminnym i powiatowym. W efekcie wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej będą z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ważne terminy

Wniosek – będzie można składać już od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne!  

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada

Powrót
Pliki do pobrania

Aktualności

© 2018 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk