do góry

Aktualności
Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Czwartek 12 lipca 2018
Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
3 czerwca w Parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu odbył się VIII Rodzinny Festyn „U Oblat”, połączony z obchodami Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza organizowana już kolejny raz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców z rodzin zastępczych.

Festyn był okazją do uhonorowania codziennej pracy i ofiarności rodziców zastępczych. Starosta Joachim Smyła podziękował rodzicom za zaangażowanie w pracę i rozwój dzieci, które mają pod opieką. Powiedział też, że rodzicielstwo zastępcze jest bardzo ważną i mającą wielki wpływ na wychowanie młodych ludzi formą pomocy społecznej. Były też serdeczne życzenia dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Pogoda dopisała, zabawa potrwała więc do wieczora. Uroczystość rozpoczęła msza św., odprawiona w intencji rodzin zastępczych. Na przybyłych gości czekały występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein oraz dzieci ze scholii parafialnej. Można było zobaczyć m. in. animacje dla dzieci, prowadzone przez klaunów Rico i Rupherta oraz inscenizację pt. „Pchła Szachrajka” w wykonaniu duszpasterzy i zaproszonych gości. Imprezie towarzyszył szereg atrakcji, m. in. kolorowy salon kosmetyczny, loteria prowadzona przez Caritas, zwiedzanie radiowozu Policji i wozu bojowego Straży Pożarnej, prezentacja twórczości uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu oraz zajęcia artystyczne. Dla najmłodszych wielbicieli zabaw na świeżym powietrzu przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw oraz kule wodne.

Idea rodzicielstwa zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych. Jak mawiał kiedyś Jan Paweł II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Każde dziecko ma więc prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie zawsze jednak tak się dzieje i właśnie dlatego zrodziła się idea rodzicielstwa zastępczego. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została ograniczona. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają oczywiście prawo do osobistego kontaktu z rodziną naturalną i – co ważne – powrotu do niej.

Sytuacja w powiecie

- Czynimy starania, aby wszystkie formy pieczy zastępczej funkcjonowały na terenie naszego powiatu. Obecnie w ponad 70 rodzinach zastępczych wychowuje się 107 dzieci. Wiele z nich to rodziny spokrewnione, w których pieczę nad dziećmi roztaczają dziadkowie lub rodzeństwo. Pozostałe rodziny nie są spokrewnione z dzieckiem. Cztery rodziny swoją funkcję pełnią zawodowo. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 2 rodzinne domy dziecka. Rodzicielstwo zastępcze jest najlepszym, oprócz adopcji, rozwiązaniem w sytuacji, gdy dziecko z różnych powodów nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej. Jest też, co należy podkreślić, formą tymczasową co oznacza, że dziecko może wrócić do swojego domu, kiedy trudna sytuacja w nim ustanie. Rodzicielstwo zastępcze jest funkcją bardzo trudną i odpowiedzialną, zatem droga do zostania rodzicem zastępczym nie jest i nie może być łatwa. Istnieje szereg warunków, które ustawodawca uznał za niezbędne do spełnienia. Jeżeli te formalne zostaną spełnione, kandydaci trafiają na organizowane przez nas odpowiednie szkolenie, odbywają praktyki, spotykają się z psychologiem. Dopiero później uzyskują kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Chciałabym jednak mocno podkreślić, że nie każdy kandydat zostaje rodzicem zastępczym. Nie każda rodzina zastępcza obecnie funkcjonująca w naszym powiecie przeszła opisaną drogę. O powierzeniu dziecka rodzinie zastępcze decyduje bowiem sąd – wyjaśniała Ilona Kozioł, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Misja rodzicielstwa zastępczego

Rodzicielstwa zastępczego nie można więc traktować jako „zastępowania rodziców”, ale raczej jako pełnienie funkcji rodzicielskiej. Rodzice i dzieci w takich rodzinach tworzą prawdziwy dom, oparty na zrozumieniu, akceptacji i miłości. Dzieci otrzymują w ten sposób kierunkowskaz na kolejne lata życia. Zawsze musimy pamiętać o tym, że co prawda rodzicielstwo ma w tym przypadku charakter zastępczy, ale miłość do dzieci absolutnie nie.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które przemyślały decyzję o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 (tel. /34/356 32 57).

Artykuł Pani Anety Konieczny z Gazety Powiatowej „Ziemia Lubliniecka”(Nr 5-6/2018(154))
Powrót

Zdjęcia do obejrzenia:

d96b15-img_1161.jpgc7a104-img_1166.jpga04f24-img_1167.jpgb59fa6-img_1173.jpg481adc-img_1183.jpg26bbbe-img_1116.jpg4b2d50-img_1117.jpgdbafd7-img_1120.jpgbae39a-img_1151.jpg8f39b0-img_1157.jpgd486e0-img_1099.jpg75735a-img_1112.jpg245e25-img_1115.jpg785390-img_1097.jpg31e464-img_1091.jpgeefea4-img_1092.jpgda0c4c-img_1095.jpg49d1e9-img_1096.jpge405e1-img_1070.jpgc5311f-img_1073.jpg4fe59a-img_1080.jpgf2604f-img_1087.jpgc52cfe-img_1090.jpg742491-img_1063.jpg2f1ecb-img_1005.jpg976f43-img_1006.jpgcc7547-img_1045.jpg89e9b1-img_1059.jpg

Aktualności

© 2018 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk