do góry

Aktualności
Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Środa 6 grudnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”. 

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1)  obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Procedury realizacji Programu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

Termin składania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu wniosków upływa z dniem 31.01.2024 r.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie.

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk