do góry

O nas
Informacje ogólne
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- dwa fotele pomarańczowe, 2 duże obrazy na ścianie, biurkoBudynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych

Kim jesteśmy?

PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty Lublinieckiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostką budżetową działającą jako jednostka organizacyjna Powiatu Lublinieckiego, powołaną do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także współpracy z działającymi na terenie Powiatu Lublinieckiego jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
powstało 2 lutego 1999 roku.

Mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), zapewnieniu pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym.

Zdjęcia do obejrzenia:

Wygląd wejścia do Powiatowego Centrum Pomocy RodzinieWejście do Powiatowego Centrum Usług Społecznych - schody i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnychWejście do Powiatowego Centrum Usług Społecznych od strony ulicy SobieskiegoTablica informacyjna znajdująca się przed siedzibą Powiatowego Centrum Usług Społecznych

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk