do góry

Aktualności

Aktualności

Festyn rodzinny "U Oblat"

Aktualności, 10 maja 2024

Zapraszamy na obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbywać się będą podczas Festynu "U Oblat" w dniu 25 maja 2024 r.

czytaj więcej

KOMUNIKAT w sprawie naboru wniosków w 2024 r. w ramach programu „Aktywny samorząd”

Aktualności, 01 marca 2024

 

 

KOMUNIKAT

  w sprawie naboru wniosków w 2024 r. w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2024 r. programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w sekcji ds. pomocy osobom niepełnosprawnym w następujących terminach:

 • Moduł I od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.
 • Moduł II od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. (II półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2023/2024) oraz do dnia 10.10.2024 r. (I półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2024/2025).

 

czytaj więcej

Sieć Życia®

Aktualności, 07 lutego 2024

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przestawia propozycję skorzystania z Przycisku Sieci Życia® służącego do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenia życia dla wszystkich osób.

Co umożliwia Sieć?

 • Ogólnopolską, całodobową, natychmiastową pomoc w sytuacjach takich jak: napady, włamania, pożary, rozszczelnienie się instalacji gazowej,
  wystąpienie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
 • Błyskawiczną i dokładną lokalizację miejsc, z których wysyłane są sygnały alarmowe
 • Natychmiastowe wezwanie Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego lub wskazanych osób. 
 • W porównaniu z innymi, oszczędność czasu, szybkość i skuteczność akcji ratunkowej.

 

Jak się przyłączyć?

Aby korzystać  z Sieci Życia® wystarczy przystąpić do stowarzyszenia.

Dane kontaktowe do Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Telefon : 42 279 79 76

Adres e-mail: sztab@ratownictwo.org

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej sieci Ratunkowej

czytaj więcej

Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Aktualności, 03 lutego 2024

JEŚLI DYSPONUJESZ WOLNYM CZASEM, CHCESZ ZROBIĆ COŚ DLA INNYCH, JESTEŚ KREATYWNY, KOMUNIKATYWNY…

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU

 

czytaj więcej

Pokoloruj dziecku świat

Aktualności, 16 stycznia 2024

 

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:

 • odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie warunki formalne i gdzie możesz odbyć specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
 • zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko,
 • skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają m.in. następujące warunki:

 

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

czytaj więcej

Pomyśl, czy mógłbyś dla kogoś zostać kimś ważnym...

Aktualności, 10 stycznia 2024

„Rodzicielstwo zastępcze to rodzaj wyzwania i świadomego wyboru, a nie dzieło przypadku...”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu organizuje szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Realizując zakres programu szkoleniowego „Rodzina”, przygotowuje kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego w formie ciekawie przygotowanych zajęć teoretycznych i praktycznych.

POMYŚL, CZY MÓGŁBYŚ DLA KOGOŚ ZOSTAĆ KIMŚ WAŻNYM...

CZY CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Aktualności, 06 grudnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”. 

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1)     obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)     obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)     obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)     obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)     obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)     obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)     obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Procedury realizacji Programu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

Termin składania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu wniosków upływa z dniem 31.01.2024 r.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie.

czytaj więcej

Program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

Aktualności, 05 października 2023

KOMUNIKAT

  w sprawie programu pod nazwą. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Przeznaczony jest on dla osób które:

·       posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

·       w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

Katalog sprzętów do wypożyczenia dostępny jest pod adresem: Kliknij tutaj 

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): Kliknij tutaj

Więcej informacji na temat programu znajdą państwo na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk