do góry

Aktualności
Pokoloruj dziecku świat
Wtorek 16 stycznia 2024
Nazwa: 57a5fe-imggcsi47f5843905c20624fb7b0a5b3dc99b57389ccb16mpid7maxwidth1920maxheight912.2222222222223.png.

 

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:

 • odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie warunki formalne i gdzie możesz odbyć specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
 • zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko,
 • skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają m.in. następujące warunki:

 

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Lublińcu

42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

tel/fax: 34 356-32-57

www.pcpr-lubliniec.pl

e-mail: biuro@pcpr-lubliniec.pl

 

Godziny pracy PCPR:

poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00

 

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk