do góry

Kontakt
Nasz kadra

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ilona Kozioł

Sekcja ds. finansowo-księgowych

Aneta Trąbska – główna księgowa

Magdalena Kowolik – starszy inspektor

Sekcja ds. pomocy społecznej
i pieczy zastępczej

Katarzyna Kaczmarczyk – główny specjalista, pracownik socjalny

Aleksandra Gatys – specjalista pracy z rodziną

Elżbieta Krus - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Wioleta Łopacińska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Wąsala  – specjalista pracy z rodziną

Weronika Imiełowska - specjalista pracy z rodziną

Danuta Fijał – starszy inspektor

Agnieszka Sier – starszy inspektor

Patrycja Krus - pomoc administracyjna

Sekcja ds. pomocy
osobom niepełnosprawnym

Katarzyna Gruca – starszy inspektor

Joanna Grabałowska – starszy inspektor

Weronika Krawczyk - referent

Sekcja ds. projektów zewnętrznych

Katarzyna Michałowska - konsultant

Sekcja organizacyjna

Joanna Górniak – starszy inspektor

Natalia Milka – starszy inspektor

Justyna Bednarz - starszy inspektor

Radca Prawny

Agnieszka Glińska

Psycholog

Liliana Białas

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk