do góry

Aktualności
Projekt Świadomy Obywatel - Prawo do Porady!
Środa 3 lipca 2024
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium zaprasza do skorzystania
z Projektu "Świadomy Obywatel - Prawo do Porady!"

 

W ramach realizacji zadania publicznego sfinansowanego przez Narodowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, ww. organizacja udziela bezpłatnych porad.

Do dyspozycji są prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi i pedagodzy dyżurujący na bezpłatnej infolinii 800 201 211 i kanałach chat dostępnych na stronie: www.prawodoporady.pl

Powyższe zadanie skierowane jest do osób mniej zasobnych materialnie, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin z multiproblemami (uzależnienia, współuzależnienia, pętle kredytowe, przemoc w rodzinie, wykluczenie społeczne, zagrożenie bezdomnością, problemy wychowawcze, skazania, wymagające interwencji kryzysowej, wykluczenie zawodowe, prawa konsumenckie, wsparcie antymobbingowe, wykluczenie cyfrowe, itd.)

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk