do góry

Aktualności
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Poniedziałek 10 października 2022
Nazwa: 65f477-zdrowie_psychiczne_obrazek.jpg.

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

         

Zdrowie psychicznie jest nieodłączną częścią zdrowia każdego człowieka: „to co uważamy za normę psychiczną, związane jest nie tylko z cechami osobowości jednostki, ale też z normami panującymi w danych środowiskach społecznych, kulturowych. Odstępstwo od normy psychicznej jest często odstępstwem od norm przyjętych przez dana społeczność. Ponadto normę psychiczną należy ujmować w relacjach dynamicznych, a nie stacjonarnych, biorąc pod uwagę, że chodzi tu m.in. o harmonijne zrównoważenie często sprzecznych tendencji wynikających z cech charakteru, temperamentu i popędów, a również czynności intelektualnych danego osobnika w celu osiągnięcia optymalnego zaspokojenia zarówno potrzeb osobniczych, jak i środowiskowych, w tym społecznych”. /Korzeniowski L., Pużyński S., „Encyklopedyczny słownik psychiatrii”/  

Intensywność czasów w jakim żyjemy wpływa na kondycje psychiczną w coraz większym stopniu.

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy, co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się. Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.

Dlatego ważnym jest by wspierać, nie oceniać.

Powrót

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk