do góry

Aktualności
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Środa 16 września 2020
Nazwa: 91b20d-dzieci_z_otrzymanymi_komputerami.jpg.

 

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przekazało dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz ich opiekunom 76 komputerów, ponad 80 słuchawek z mikrofonem oraz mikrofony i telewizory LCD, a także środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Wszystko zakupione zostało w ramach projektu do którego przystąpił Powiat Lubliniecki pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu na realizacje projektu pozyskało dofinansowanie w wysokości 292 410 zł. Wsparcie w ramach Projektu otrzymały łącznie 74 rodziny zastępcze, 2 rodzinne domy dziecka i 3 placówki opiekuńczo-wychowawczych, czyli ponad 280 dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Powrót

Zdjęcia do obejrzenia:

cześć  przekazywanego sprzetu_2cześć przekazywanego sprzetuprzekazywane laptopyprzekazywanie komputeraprzekazywanie telewizoraprzekazywany sprzet - środki ochrony osobistejprzekazywany sprzetrodzina z komputeremDzieci korzystające z komputerów 2Dzieci korzystające z komputerów

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk