do góry

Aktualności

Aktualności

Pomyśl, czy mógłbyś dla kogoś zostać kimś ważnym...

Aktualności, 10 września 2021

„Rodzicielstwo zastępcze to rodzaj wyzwania i świadomego wyboru, a nie dzieło przypadku...”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu organizuje szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Realizując zakres programu szkoleniowego „Rodzina”, przygotowuje kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego w formie ciekawie przygotowanych zajęć teoretycznych i praktycznych.

POMYŚL, CZY MÓGŁBYŚ DLA KOGOŚ ZOSTAĆ KIMŚ WAŻNYM...

CZY CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

czytaj więcej

Projekt "Aktywni niepełnosprawni-narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Aktualności, 24 marca 2021

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Aktualności, 28 października 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

czytaj więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Aktualności, 16 września 2020

 

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przekazało dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz ich opiekunom 76 komputerów, ponad 80 słuchawek z mikrofonem oraz mikrofony i telewizory LCD, a także środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Wszystko zakupione zostało w ramach projektu do którego przystąpił Powiat Lubliniecki pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Zaproszenie do grup wsparcia

Aktualności, 03 kwietnia 2019
czytaj więcej

Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Aktualności, 03 czerwca 2018

JEŚLI DYSPONUJESZ WOLNYM CZASEM, CHCESZ ZROBIĆ COŚ DLA INNYCH, JESTEŚ KREATYWNY, KOMUNIKATYWNY…

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU

 

czytaj więcej

Już jest w powiecie lublinieckim! Koperta Życia!

Aktualności, 12 lipca 2018
Powiat lubliniecki włączył się do projektu „Koperta Życia”.
czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk