do góry

Aktualności

Aktualności

www.slaskiedlaukrainy.pl

Aktualności, 03 marca 2022

 

Informujemy, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy www.slaskiedlaukrainy.pl

Na ww. stronie internetowej znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, którą chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy.

Jest to inicjatywa  skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego. Portal nie jest także przeznaczony dla samorządów, czy ich jednostek organizacyjnych, a jedynie dla osób fizycznych/prywatnych.

 

 

 

 

 

czytaj więcej

Informacja w sprawie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego.

Aktualności, 03 marca 2022

Informacja dot. numerów kontaktowych w sprawie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego.W sprawach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego prosimy o kontakt w godzinach:

od 07:30 do 15:30 pod nr telefonu 530 102 822

po godzinie 15.30 pod nr telefonu 696 060 357.

 

 

czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna udzielana obywatelom Ukrainy – ofiarom konfliktu wojennego

Aktualności, 03 marca 2022

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których listę znajduje się w załączeniu.

 

czytaj więcej

Pomoc dla Ukrainy

Aktualności, 01 marca 2022

CENTRUM WSPARCIA

Aktualności, 18 stycznia 2022

Od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoja działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Zadanie, zaplanowane na okres 5 lat realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.

czytaj więcej

Rekrutacja

Aktualności, 03 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

rozpoczyna rekrutację

do projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu  lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • rodziców zastępczych,
 • dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
 • dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo specjalistyczne,
 • mediacje rodzinne,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 • zajęcia treningowo – warsztatowe,
 • zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci,
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci,
 • grupy wsparcia

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?

 

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej pcpr-lubliniec.pl
 • dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 • odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

 

Rekrutacja trwa od  stycznia do końca lutego 2022 r. Do projektu planuje się zrekrutować ok. 8 osób, w tym ok. 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz  ok. 4 rodziców zastępczych.

 

 

ZAPRASZAMY !!!
czytaj więcej

Projekt "Aktywni niepełnosprawni-narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Aktualności, 24 marca 2021

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Aktualności, 28 października 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk