do góry

Aktualności

Aktualności

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Aktualności, 17 marca 2022

 

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

 

Ważne

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

 

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

 

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 • 500 miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 500 lub 1000 miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:

-   dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

-   dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,

-   na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

 

Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpocznie się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r.

 

czytaj więcej

www.slaskiedlaukrainy.pl

Aktualności, 03 marca 2022

 

Informujemy, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy www.slaskiedlaukrainy.pl

Na ww. stronie internetowej znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, którą chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy.

Jest to inicjatywa  skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego. Portal nie jest także przeznaczony dla samorządów, czy ich jednostek organizacyjnych, a jedynie dla osób fizycznych/prywatnych.

 

 

 

 

 

czytaj więcej

Informacja w sprawie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego.

Aktualności, 03 marca 2022

Informacja dot. numerów kontaktowych w sprawie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego.W sprawach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu lublinieckiego prosimy o kontakt w godzinach:

od 07:30 do 15:30 pod nr telefonu 530 102 822

po godzinie 15.30 pod nr telefonu 696 060 357.

 

 

czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna udzielana obywatelom Ukrainy – ofiarom konfliktu wojennego

Aktualności, 03 marca 2022

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których listę znajduje się w załączeniu.

 

czytaj więcej

Pomoc dla Ukrainy

Aktualności, 01 marca 2022

KOMUNIKAT w sprawie naboru wniosków w 2022 r. w ramach programu „Aktywny samorząd”

Aktualności, 01 marca 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2022 r. programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w sekcji ds. pomocy osobom niepełnosprawnym w następujących terminach:

 • Moduł I  od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (II półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2021/2022) oraz do dnia 10.10.2022 r. (I półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2022/2023)

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr-lubliniec.pl.

czytaj więcej

CENTRUM WSPARCIA

Aktualności, 18 stycznia 2022

Od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoja działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Zadanie, zaplanowane na okres 5 lat realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.

czytaj więcej

Rekrutacja

Aktualności, 03 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

rozpoczyna rekrutację

do projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu  lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • rodziców zastępczych,
 • dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
 • dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo specjalistyczne,
 • mediacje rodzinne,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 • zajęcia treningowo – warsztatowe,
 • zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci,
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci,
 • grupy wsparcia

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?

 

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej pcpr-lubliniec.pl
 • dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 • odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

 

Rekrutacja trwa od  stycznia do końca lutego 2022 r. Do projektu planuje się zrekrutować ok. 8 osób, w tym ok. 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz  ok. 4 rodziców zastępczych.

 

 

ZAPRASZAMY !!!
czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk