do góry

Aktualności

Aktualności

Program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

Aktualności, 05 października 2023

KOMUNIKAT

  w sprawie programu pod nazwą. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Przeznaczony jest on dla osób które:

·       posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

·       w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

Katalog sprzętów do wypożyczenia dostępny jest pod adresem: Kliknij tutaj 

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): Kliknij tutaj

Więcej informacji na temat programu znajdą państwo na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

czytaj więcej

Superwizja

Aktualności, 17 sierpnia 2023

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju.  Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

 

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

 

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023

Aktualności, 05 czerwca 2023
czytaj więcej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Aktualności, 30 maja 2023

 

 

Z okazji obchodzonego 30. maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

składamy wszystkim pełniącym tę trudną, ale ważną funkcję

życzenia siły, wytrwałości, zrozumienia i satysfakcji.

Liczymy na Waszą obecność na Rodzinnym Festynie "U Oblat"

w najbliższą sobotę.

                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

czytaj więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Aktualności, 31 marca 2023

W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, Starostwo Powiatowe w Lublińcu zorganizowało konkurs plastyczny na plakat "Autyzm - by wiedzieć więcej". Na konkurs wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac dając tym samy trudne zadanie Komisji Konkursowej.

Poniżej link do relacji z wręczenia nagród
https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/wreczono-nagrody-n5169.html

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przyłączyło się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, by propagować zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat autyzm i osób nim dotkniętych.

 

 

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualności, 23 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, w powiecie lublinieckim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z filiami zlokalizowanymi w gminach na terenie powiatu, gdzie prawnicy udzielają porad osobistych lub telefonicznych każdej osobie, której nie stać na płatną pomoc prawną.
 
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji należy umówić się telefonicznie pod nr: 530 119 072, mailowo: wso@lubliniec.starostwo.gov.pl lub online na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/ .
 
Wszelkie informacje nt. działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego oraz wiele materiałów edukacyjnych z zakresu prawa znajdą Państwo w zakładce "nieodpłatna pomoc prawna" na stronie Starostwa Powiatowego. LINK: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-r148.html
 
 
 

 

czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Aktualności, 10 października 2022

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

         

Zdrowie psychicznie jest nieodłączną częścią zdrowia każdego człowieka: „to co uważamy za normę psychiczną, związane jest nie tylko z cechami osobowości jednostki, ale też z normami panującymi w danych środowiskach społecznych, kulturowych. Odstępstwo od normy psychicznej jest często odstępstwem od norm przyjętych przez dana społeczność. Ponadto normę psychiczną należy ujmować w relacjach dynamicznych, a nie stacjonarnych, biorąc pod uwagę, że chodzi tu m.in. o harmonijne zrównoważenie często sprzecznych tendencji wynikających z cech charakteru, temperamentu i popędów, a również czynności intelektualnych danego osobnika w celu osiągnięcia optymalnego zaspokojenia zarówno potrzeb osobniczych, jak i środowiskowych, w tym społecznych”. /Korzeniowski L., Pużyński S., „Encyklopedyczny słownik psychiatrii”/  

Intensywność czasów w jakim żyjemy wpływa na kondycje psychiczną w coraz większym stopniu.

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy, co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się. Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.

Dlatego ważnym jest by wspierać, nie oceniać.

czytaj więcej

Poradnik na temat różnic między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi

Aktualności, 16 sierpnia 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA stworzyło poradnik na temat różnic między polskimi przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi.

 

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk