do góry
Opieka nad dzieckiem
i rodziną
Instytucjonalna piecza zastępcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu.

Placówka opiekuńczo- wychowawcza w szczególności:

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
 3. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej.       
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie Powiatu Lublinieckiego instytucjonalna piecza zastępcza prowadzona jest w formie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz 1 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego:

 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 1
 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 2
 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 3

mieszczą się w Lublińcu przy ul. 74 GPP 2 a

tel: 34 353 50 94

www: http://www.naszdomlubliniec.pl/

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 • Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

mieści się w Koszęcinie przy ul. Św. Wawrzyńca 2

tel: 34 357 63 32

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk