do góry
Przeciwdziałanie
przemocy
Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Nabór osób chętnych do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych trwa. Program ten jest finansowany z budżetu państwa.

Po stworzeniu grupy liczącej min. 10 osób rozpocznie się cykl spotkań, które będą odbywały się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9.

Łączny czas trwania programu to 60 godzin. Zajęcia odbywać się będą raz bądź dwa razy w tygodniu.

Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w programie o zgłaszanie się do naszej siedziby

a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu

Szczegółowych informacji udziela Natalia Milka nr telefonu (34) 356 32 57

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk