do góry

Aktualności

Aktualności

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Aktualności, 27 maja 2024

Pomimo deszczu i burz, kolejny festyn „U Oblat”  uznajemy za bardzo udany!!! Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność i wspaniałą zabawę. Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu to doskonała okazja do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego, szczególnie wśród osób, które pragną powiększyć rodzinę, ale też jest okazją do podziękowania tym wszystkich, którzy funkcje rodziny zastępczej już pełnią.

Współorganizatorzy – Proboszcz Tomasz Woźny, Starosta Lubliniecki – Joachim Smyła Przewodniczący Rady Miasta Lubliniec – Gabriel Podbioł oraz dyrektorzy: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Ilona Kozioł, Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej - Joanna Kierach rozpoczynając festyn podziękowali wszystkim za przybycie życząc udanej zabawy.

 Podczas festynu można było oglądać występy dzieci ze Studia Wokalnego Miejskiego Domu Kultury, uczniów Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”. Dla dzieci zorganizowano liczne atrakcje: dmuchańce, szczudlarzy, fotobudkę, animatorów, pokazy naukowe, malowanie twarzy i wiele innych.

Wyczekiwana przez publiczność bajka w wykonaniu duszpasterzy i gości była jak zwykle gwoździem programu. Gwiazda wieczoru Magdalena Anioł również zgromadziła sporą publiczność.

Dziękujemy rodzinom zastępczym za liczne przybycie i odwiedziny stoiska Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wszystkich zainteresowanych istotą rodzicielstwa zastępczego jako formy opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może pozostać w domu rodzinnym, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Pracownicy Powiatowego Centrum udzielą informacji na temat zadań realizowanych podczas codziennej pracy z rodziną. Można także otrzymać materiały informacyjne.

czytaj więcej

Festyn rodzinny "U Oblat"

Aktualności, 10 maja 2024

Zapraszamy na obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbywać się będą podczas Festynu "U Oblat" w dniu 25 maja 2024 r.

czytaj więcej

KOMUNIKAT w sprawie naboru wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”

Aktualności, 01 marca 2024

 

 

KOMUNIKAT

  w sprawie naboru wniosków w 2024 r. w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach realizowanego w 2024 r. programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w sekcji ds. pomocy osobom niepełnosprawnym w następujących terminach:

 • Moduł I od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.
 • Moduł II od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. (II półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2023/2024) oraz do dnia 10.10.2024 r. (I półrocze nauki roku akademickiego/szkolnego 2024/2025).

 

czytaj więcej

Sieć Życia®

Aktualności, 07 lutego 2024

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przestawia propozycję skorzystania z Przycisku Sieci Życia® służącego do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenia życia dla wszystkich osób.

Co umożliwia Sieć?

 • Ogólnopolską, całodobową, natychmiastową pomoc w sytuacjach takich jak: napady, włamania, pożary, rozszczelnienie się instalacji gazowej,
  wystąpienie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
 • Błyskawiczną i dokładną lokalizację miejsc, z których wysyłane są sygnały alarmowe
 • Natychmiastowe wezwanie Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego lub wskazanych osób. 
 • W porównaniu z innymi, oszczędność czasu, szybkość i skuteczność akcji ratunkowej.

 

Jak się przyłączyć?

Aby korzystać  z Sieci Życia® wystarczy przystąpić do stowarzyszenia.

Dane kontaktowe do Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Telefon : 42 279 79 76

Adres e-mail: sztab@ratownictwo.org

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej sieci Ratunkowej

czytaj więcej

Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Aktualności, 03 lutego 2024

JEŚLI DYSPONUJESZ WOLNYM CZASEM, CHCESZ ZROBIĆ COŚ DLA INNYCH, JESTEŚ KREATYWNY, KOMUNIKATYWNY…

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU

 

czytaj więcej

Pokoloruj dziecku świat

Aktualności, 16 stycznia 2024

 

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:

 • odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie warunki formalne i gdzie możesz odbyć specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
 • zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko,
 • skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają m.in. następujące warunki:

 

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

czytaj więcej

Pomyśl, czy mógłbyś dla kogoś zostać kimś ważnym...

Aktualności, 10 stycznia 2024

„Rodzicielstwo zastępcze to rodzaj wyzwania i świadomego wyboru, a nie dzieło przypadku...”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu organizuje szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Realizując zakres programu szkoleniowego „Rodzina”, przygotowuje kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego w formie ciekawie przygotowanych zajęć teoretycznych i praktycznych.

POMYŚL, CZY MÓGŁBYŚ DLA KOGOŚ ZOSTAĆ KIMŚ WAŻNYM...

CZY CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Aktualności, 06 grudnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”. 

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1)  obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Procedury realizacji Programu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

Termin składania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu wniosków upływa z dniem 31.01.2024 r.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie.

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk