do góry
Projekt "Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej"
Opieka nad dzieckiem
i rodziną
Pomoc instytucjonalna
- Domy Pomocy Społecznej
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie
przemocy
© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk