do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. Starosta Lubliniecki z dniem 21 lipca 2023 r. powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lublińcu w składzie:

 1. Tomasz Klecha – Starostwo Powiatowe.
 2. Tomasz Lesik – Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski.
 3. Jolanta Famuła – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka” .
 4. Magdalena Strzelecka – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jestem”.
 5. Krystyna Lorens – Stowarzyszenie „Purpurowe Serce”.

Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanie przed radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk