do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Kochcicka 14 w Lublińcu został utworzony 08.10.1994 r.

Jest placówką obejmującą swoją działalnością osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 w dziesięciu różnych pracowniach:

  • Pracowni ceramicznej
  • Pracowni edukacyjnej i biurowej
  • Pracowni gospodarstwa domowego
  • Pracowni haftu
  • Pracowni instrumentalnej
  • Pracowni krawiectwa
  • Pracowni muzykoterapii i małych form teatralnych
  • Pracowni plastycznej
  • Pracowni stolarskiej

Terapia WTZ ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Indywidualne zajęcia z uczestnikami służą rozwijaniu samodzielności, zaradności osobistej, kondycji psychologicznej, przygotowaniu do podjęcia pracy.

WTZ prowadzi kompleksową działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną. Służą temu różne formy zajęć z psychologiem, rehabilitantem. Uczestnicy WTZ mogą korzystać z zajęć na sali gimnastycznej, z zajęć fizykoterapeutycznych, masażu, laseroterapii, magnetoterapii.

Uczestnicy WTZ prezentują swą twórczość na szeregu imprezach organizowanych lokalnie, na kiermaszach, przeglądach, festiwalach.

Ponadto WTZ organizuje szereg imprez o charakterze kulturalno, sportowo-rozrywkowym. Corocznie organizowane są wycieczki do atrakcyjnych miejscowości w Polsce, wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, wystawy oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek. Uczestnicy biorą również udział w zawodach sportowych, konkursach, pokazach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Domu Pomocy Społecznej w zakładce Warsztaty Terapii Zajęciowej: link do WTZ 

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk