do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Program „Wyrównywanie różnic między regionami III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Procedury realizacji Programu oraz załączniki dostępne są na stronie na stronie internetowej Funduszu: link do procedur programu.

Termin składania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu wniosków  upływa z dniem 31.01.2023 r.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w programie.

 

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk